English English Turkish Türkçe  Arabic العربية   Apply Now

Yurtdışında Eğitim İçin Askerlik Nasıl Tecil Edilir

Comments Off on Yurtdışında Eğitim İçin Askerlik Nasıl Tecil Edilir

Her Türk erkeği nüfus kağıdındaki doğum tarihine göre 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününe kadar hukuken “askerlik çağındadır” ve doğal olarak yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir.

Yurtiçi veya Yurtdışında Eğitim gören herkes askerliğini tecil ettirebilir.

  • Yurtdışında Dil Eğitimi yapanlar; 1,5 yıla kadar
  • Ön Lisans Eğitimi yapanlar; 3,5 yıla kadar
  • Lisans öğrenimi yapanlar; 7 yıla kadar
  • Master Eğitimi yapanlar: 3,5 yıla kadar
  • Doktora Eğitimi yapanlar ise : 6 yıla kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Ancak, yurtdışında lisans eğitimi yapanların askerlik tecili için 29 yaşını tamamlamamış olmaları, doktora eğitimi yapanların ise tecil işlemleri için 33 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.
YURTDIŞINDA  EĞİTİM İÇİN ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Dil Kurslarına Gidenler: Askerlik zamanı gelmiş ancak yurtdışında eğitim yapmak isteyen ancak dil açısından yeterli olmayan öğrenciler en fazla 1,5 yıl olmak üzere dil okulundan aldıkları belge ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler. 1,5 yılın sonunda öğrenci, ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine başlamak zorundadır. Aksi takdirde askerlik tecilini yaptıramaz.

2 Yıllık Okullara Gidenler: Yurtdışındaki okulundan gelen okul kabul mektubu ile birlikte askerlik teciline başvuru yapabilirler. En fazla 3,5 yıl tecil işlemleri yapılabilir. Arkasından lisans programlarına dikey geçiş yaparsa askerlik tecili yapılabilir.

3 veya 4 Yıllık Üniversite Lisans Programlarına Gidenler: Yurtdışındaki üniversiteden alınan kabul belgesi ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler.

Master ve Doktora Öğrencileri de yurtdışındaki okullarından alacakları kabul mektubu ile birlikte tacil yaptırabilirler.
ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NEREDE YAPILIR?

Askerlik tecil işlemleri için en uygun yol, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine başvuru yapmaktır. Bu birim, öğrencinin evrakları eksiksiz ise bir hafta içerisinde öğrencinin yurtdışında ki eğitimine onay verir ve Milli Savunma Bakanlığına yazarak öğrencinin askerliğini tecil etmesini sağlar. İşlemler yaklaşık bir hafta sürer. Öğrencinin bizzat kendisinin Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine Başvuru yapması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğrenci statüsünü kazanmak ve bu şekilde askerliği erteletmek en iyi çözümdür. Ayrıca, öğrenci resmi olarak “öğrenci” sayılacağı için bir çok avantajdan yararlanabilir. Vize daha rahat alınabilir. Yurtdışına çıkışta ödenen 50 USD’den muaf olabilir. Ayrıca, gideceği ülkedeki T.C Büyükelçiliği Eğitim Ateşeliğine Kaydını yaptırarak, “özel öğrenci” statüsünün ayrıcalıklarından yararlanabilir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ KAZANARAK ASKERLİĞİ ERTELETMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.

1)      Yurtdışında ki okulunuzdan kabul mektubunun orijinali ve Noter onaylı Türkçe çevirisi.

2)      En son mezun olduğunuz okulun Diplomasının noter tasdikli 2 adet kopyası

3)      Milli Eğitim Bakanlığından alınacak başvuru formunun eksiksiz doldurulması

4)      ÖSS sonuç Belgesi (eğer varsa)- lisans eğitimi yapacaklar için

5)      2 adet noter onaylı Nüfus Cüzdanı

6)      Askerlik Durum Belgesi 2 adet

7)      6 adet vesikalık fotoğraf

8)      Devlet Memuru ise görevinden istifa belgesi
Başvuru Adresi:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
Adres: 06648 Bakanlıklar, Ankara
Tel: 0312-413 16 32
Faks: 0312-418 45 53
Başvuru Ne zaman yapılmalıdır?

Başvurulara Haziran ayında başlar ve ertesi yılın Nisan ayına kadar devam eder.

Amerika veya Kanada’da iseniz başvurunuzu ya da dosya açılması işlemini aşağıdaki Eğitim Ateşeliklerine yapmanız gerekir.

Amerika’da şu Eyaletlerde veya KANADA ‘da iseniz TC. Washington DC Büyükelçiliğine başvuru yapmanız gerekir; District of Colombia, Maryland, Virginia, West Virginia, Bahamas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Alabama, Arkansas, Louisiana, Missisippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee ve Texas
T.C Washington DC Büyükelçiliği – Eğitim Ateşeliği

Adres: 2525 Massachusetts Avenue NW Washington DC 20008
Tel : 202-612 68 10

Eğer aşağıdaki Eyaletlerden birinde iseniz başvurunuzu T.C Los Angeles Konsolosluğuna yapmanız gerekir; Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Pacific Islands, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio,ve Wisconsin

T.C Konsolosluğu- Los Angeles – Eğitim Ateşeliği

Adres: 4801 Wilshire Boulevard Suite 311, LA 90010
Tel : 323-934 01 98

İngiltere’de Bulunan Öğrenciler ya da dosyalarını açtırmak isteyenler ise şu adrese başvuru yapmalıdırlar:

T.C Londra Konsolosluğu – Eğitim Ateşeliği

Adres: 256 Edgware Road Tigris House London W2 1DS
Tel: 0044 207 7241511
Yukarıdaki adreslere şahsen veya posta ile başvuru yapılabilir.  Ancak, Milli Eğitim Bakanlığına öğrencinin bizzat başvuru yapması gerekir.

Yurtdışında Eğitimini tamamlayan veya Öğrenci Statüsünden başka bir statüye geçenler mutlaka bağlı bulundukları eğitim müşavirliğinden dosyalarını kapatmalıdırlar.

Konu hakkında detaylı bilgi ve yurtdışındaki okulunuzdan kabul mektubunun getirtilmesi için lütfen danışmanlarımızı arayınız.

  • Twitter Aspirevia

© 2016 AspireVia LTD | Aspirevia World Wide Education Adviser


Birleşik Krallık : 283 St Neots Road Hardwick Cambridge Cb23 7QL United Kingdom , Tel : +447825234314


© AspireVia LTD Yurtdışı Eğitim Hizmetleri | Yurtdışında Eğitim Fırsatları