Skip links

New Jersey Dil Okulları

Los angeles dil okulu

New Jersey’de Dil Eğitimi Almanın Avantajları

Jersey City, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinin en büyük ikinci şehridir. Nüfusu yaklaşık 250,000’dir. Jercey City sulak bir alanda yer almaktadır. Newark Koyu’ndan Hudson Nehri’ne, Hackensock Nehri’nden Üst New York Koyu’na birçok önemli akarsu ve su kütlesine sınırı vardır. Jersey City, geçmişten günümüze raylı ve su taşımacılığında önemli bir yere sahip olmuştur. Aynı zamanda finans ve bankacılılık burada esas gelir kaynaklarından biridir. Jersey City maddi imkânları dışında, sakinlerine birçok kültürel olanak da sağlamaktadır. Şehirde her yıl düzenlenen festivaller, dünyaca ünlü turistik noktalar, müze ve galeriler buna kanıt niteliğindedir. Şehir aynı zamanda birçok din ve ırktan insanın yaşadığı, zengin bir şehirdir.

New Jersey'de Eğitim Alabileceğiniz Dil Okulları

This website uses cookies to improve your web experience.