Skip links

Amerika'da Lise

AMERİKA’DA LİSE EĞİTİMİ

Lise Değişim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bir program olup, 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine sene kaybetmeden Amerika’da değişim öğrencisi olarak okuma imkânı sunmaktadır.

Lise Değişim Programı sayesinde Türk öğrenciler, Amerikan Devlet bakanlığından uluslararası öğrenci kabul etme yetkisine sahip olan seçkin liselerde eğitim almakta, Amerikan aileleri yanında ya da öğrenci yurtlarında konaklamakta ve bu sayede hem İngilizcelerini ve vizyonlarını geliştirip hem de farklı kültürleri yakından tanıma imkânına sahip olmaktadırlar.

Amerika’da lise programları kapsamında yerleşim yaptığımız farklı tiplerde liseler bulunmaktadır. Bunlar devlet liseleri, özel liseler ve yatılı liseler olmak üzere üç çeşittir. 

  1. Devlet Okulu + Aile yanı konaklama (Public Day School)
  2. Özel Okul + Aile yanı konaklama (Private Day School)
  3. Özel Yatılı Okul (Private Boarding School) 
  4. Devlet Yatılı Okulu (Public Boarding School) 

Amerika'da Eğitim Alabileceğiniz Liseler

This website uses cookies to improve your web experience.